Lentoaikaennätykset

Taulukossa listataan Suomen sudenkorentojen aikaisuus- ja myöhäisyysennätykset. Kyse on aikuisten sudenkorentojen ensimmäisistä ja myöhäisimmistä havainnoista kesän aikana. Toukat elävät läpi vuoden.

Tarkemmin tiedot esitetään julkaisussa Karjalainen, S. 2009. Sudenkorentojen aikaisimmat ja myöhäisimmät aikuishavainnot Suomessa. Crenata 2: 39-44. Siinä luetellaan kunkin lajin kolme aikaisinta ja myöhäisintä havaintoja tarkempine tietoineen. Tämän jälkeen (2009-) tehdyt ennätykset on lihavoitu alla olevassa taulukossa. Suluissa olevat havainnot eivät ole Suomeen nykyisin kuuluvalta alueelta, vaan luovuteltuilta alueilta.

On huomattava, että taulukon statistiikka ei ole erityisen hyödyllistä sudenkorentoja etsivälle. Taulukko ei anna hyvää kuvaa todellisista lentoajoista, koska äärihavainnot ovat enemmän tai vähemmän poikkeuksellisia. Toisaalta muutamista lajeista on niin vähän havaintoja, että äärihavainnot eivät anna totuudenmukaista kuvaa esiintymisajasta. Suomen sudenkorennot -kirjan lentoaikakaavio on sudenkorentoharrastajalle tätä taulukkoa hyödyllisempi.

Vuonna 2011 ja sen jälkeen tehdyt havainnot puuttuvat vielä taulukosta. Uusimmat havainnot listataan sudenkorentoseuran havaintosivulla.

Laji Aikaisin havainto Myöhäisin havainto
Immenkorento (Calopteryx splendens) 30.5. 27.9.
Neidonkorento (Calopteryx virgo) 28.5. 16.9.
Isokeijukorento (Lestes dryas) 9.6. 5.9.
Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 12.6. 10.10.
Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) 25.3. 13.10.
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) 3.5. 6.8. (17.8.)
Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 8.5. 31.8.
Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni) 21.5. 2.9.
Kuutytönkorento (Coenagrion lunulatum) 18.5. 19.8.
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) 21.5. 2.9.
Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 18.5. 8.9.
Isotytönkorento (Erythromma najas) 3.5. 6.9.
Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa) 13.6. 22.8.
Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula) 19.5. 29.8.
Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 11.5. 7.10.
Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans) 25.5. 22.9.
Keritytönkorento (Ischnura pumilio) 31.5. 3.9.
Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes) 29.5. 27.9.
Karvaukonkorento (Brachytron pratense) 23.5. 8.8.
Hohtoukonkorento (Aeshna affinis) 2.8. 2.8.
Pohjanukonkorento (Aeshna caerulea) 5.6. 15.9.
Isoukonkorento (Aeshna crenata) 23.6. (20.6.) 25.9.
Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea) 11.6. 23.10.
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 30.5. 22.10.
Siniukonkorento (Aeshna juncea) 3.6. 25.10.
Etelänukonkorento (Aeshna mixta) 18.7. 24.10.
Rannikkoukonkorento (Aeshna serrata) 18.6. 19.10.
Suoukonkorento (Aeshna subarctica) 3.6. 10.10.
Viherukonkorento (Aeshna viridis) 10.7. (8.7.) 14.9. (30.9.)
Keisarikorento (Anax imperator) 12.7. 12.7.
Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus) 23.5. 22.8.
Pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus) 7.6. 9.9.
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) 15.6. 27.9.
Purokorento (Cordulegaster boltonii) 3.6. 15.9.
Vaskikorento (Cordulia aenea) 6.5. 6.9.
Liitokorento (Epitheca bimaculata) 22.5. noin 6.8. (25.8.)
Aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris) 8.6. 27.8.
Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica) 3.6. 20.9.
Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) 31.5. 24.9.
Välkekorento (Somatochlora metallica) 31.5. 1.10.
Tundrakiiltokorento (Somatochlora sahlbergi) 9.7. 5.8. (12.8.)
Litteähukankorento (Libellula depressa) 21.5. 2.9.
Sorjahukankorento (Libellula fulva) 30.5. 11.8.
Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 8.5. 15.9.
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum) 20.5. 23.9.
Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens) 15.6. 15.9.
Tummasyyskorento (Sympetrum danae) 17.6. 27.10.
Elokorento (Sympetrum flaveolum) 18.6. 17.10.
Vyösyyskorento (Sympetrum pedemontanum) 30.7. 30.7.
Verikorento (Sympetrum sanguineum) 13.7. 27.9.
Lännensyyskorento (Sympetrum striolatum) 18.7. 28.10.
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) 5.7. 1.11.
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) 30.5. 20.9.
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 23.5. 12.8.
Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 10.5. 2.9.
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) 23.5. 17.8.
Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 3.5. 16.8.